دانلود ابزارها ی تحلیلی ، معامله کننده و منابع آموزشی در بازارهای مالی
جزئيات دانلود

اکسپرت RoNz Auto SL anاکسپرت RoNz Auto SL and TP

حجم فایل 231 B

تعداد دانلودها 348

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

این اکسپرت بصورت خودکار سطوح توقف ضرر و کسب سود از پیش تعیین شده را برای تمام پوزیشن ها تعریف میکند.

این اکسپرت شامل سطح توقف ضرر حداقل نمادی نیست.