دانلود ابزارها ی تحلیلی ، معامله کننده و منابع آموزشی در بازارهای مالی
جزئيات دانلود

اکسپرت Charleاکسپرت Charles V2

جدید

حجم فایل 506 B

تاريخ فايل

نام فايل

تعداد دانلودها 485

ايجاد شده 1400-06-20

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

پس از بررسی نمودار و تشخیص بریک اوت،اکسپرت وارد معامله می شود و بطور پیوسته سفارشات خود را تا رسیدن به سود موردنظر ارسال می کند. بنابر وضعیت بازار،اکسپرت وارد معاملات اسکلپ نیز می شود و یا روند را تعقیب می کند.
از این اکسپرت میتوان در تمامی تایم فریم ها و جفت ارزها استفاده نمود .البته نرخ پروفیت فکتور زیاد نیست بدلیل اینکه هدف اصلی حفظ سرمایه و گرفتن سودهای کوچک اما پیوسته می باشد.
همچنین برای مصون ماندن حساب و جلوگیری از ضرر در مواقعی که بالانس از درصد ریسک تعیینی پایین تر می رود،اکسپرت از سفارشات هج استفاده می کند.
     Anchor[250]; فاصله پیپی از بالا/پایین سفارش
     xFactor[0.7]; ضریب افزایش حجم
     Amount[1.0]; حدسود اولیه
     RiskPercent[10]; درصدی ازحساب که درمعرض ریسک قرار می گیرد.
     LotPercent[10]; درصد حجم
     Lots[0.01]; میزان حجم(زمانی که گزینه بالا برابرصفر باشددرنظرگرفته می شود.)
     Slippage[2]; اسلیپیچ
     Macd;"سریع, آهسته, سیگنال"
     - Qema[10]; دوره مکدی سریع نمایی
     - Sema[32]; دوره مکدی اهسته نمایی
     - Signalmacd[4]; دوره مکدی سیگنال
     Ema;"بستن سریع, آغاز آهسته."
     - Fastema[8]; دوره نمایی سریع
     - Slowema[14]; دوره نمایی آهسته