فصل هشتم-آموزش تجزیه و تحلیل شرکت - بخش سوم - قدم سوم

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

 {play}media/sound/4-2-1_www.guilanfx.com.mp3{/play}

قدم سوم: تجزیه و تحلیل صورت های مالی
در فصل قبلی انواع مختلف صورت های مالی را معرفی و بصورت کامل شما را با آنها آشنا نمودیم. بکارگیری تجزیه و تحلیل صورت های مالی مستلزم این است که شما با صورت های مالی آشنایی داشته باشید. این بخش از اساسی ترین مراحل فعالیت شما می باشد. یکی از هدف های اساسی اولیه از تنظیم گزارشات و صورت های مالی که شرکت ها ارائه می کنند، فراهم نمودن اطلاعات مفید برای اتخاذ تصمیم است. تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی مانند سهامداران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران به این امر که صورت های و گزارشات مالی براساس اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه و تنظیم شده اند، آگاهی دارند و این دلگرم کننده و اطمینان بخش است. تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ابزارها و تکنیک هایی هستند که تحلیل گر بنیادی را قادر می سازند تا صورت های مالی گذشته و حال را با هم مقایسه کرده، به طوری که بتواند وضعیت مالی و عملیاتی شرکت را ارزیابی نموده و ریسک های بالقوه آتی را برآورد نماید. تجزیه و تحلیل صورت های مالی می تواند اطلاعات با ارزشی از جمله:
روندها- همبستگی- کیفیت- سود هر سهم- نقاط ضعف و قدرت هر شرکت و چگونگی وضعیت مالی آن را به ما ارائه دهد. اما این تجزیه و تحلیل دارای مراحل مختلفی است که شما با طی نمودن آن درصد بازدهی سرمایه گذاری خود را بصورت علمی افزایش می دهید. همیشه تجربیات گذشته، راهنمای عالی برای انجام برنامه های آینده می باشد. نتیجه عملیات و وضعیت مالی سال های گذشته هر موسسه در صورت های مالی شرکت نمایان شده است. بنابراین صورت های مالی سال های قبل مملو از تجارب گذشته هستند و تجزیه و تحلیل صورت های مالی سال های گذشته، به شما این امکان را می-دهد که برنامه های مالی و کاری و اجرای آنها را در سال جاری و سال های آینده پیش بینی نمایید.