فصل هشتم-آموزش تجزیه و تحلیل شرکت - بخش دوم - قدم دوم

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

 {play}media/sound/4-1-3_www.guilanfx.com.mp3{/play}

قدم دوم تشخیص شرکت های برتر
اما شما نیاز دارید که از میان شرکت های مختلف، شرکت های برتر را شناسایی نمایید. اکنون و به آرامی به مهمترین بخش از بررسی های تحلیلی و تصویفی فاندامنتال می رسیم. در این مرحله پس از انتخاب صنایع و طبقات برتر لازم است تا در بین آنان به دنبال شرکت هایی بگردیم که شاخص صنعت و طبقه خود باشند. برای این موضوع داشتن پیش زمینه های اطلاعات مالی می تواند کمک شایانی نماید. در همین راستا بنظر می رسد که رعایت توال زیرما را در انجا این موضوع یاری خواهد نمود:


 {play}media/sound/4-1-5_www.guilanfx.com.mp3{/play}

- بررسی گذشته شرکت:
تکنسین های بورس (چارتیست ها) معتقدند که گذشته در همه حال می تواند چراغ راه آینده باشد. این موضوع را می توان قابل اتکا دانست (چرا که به اندازه کافی از بنیان علمی برخودار است) و ما هم هرگز خود را از این اصل مستثنی نمی دانیم. در این بخش در نظر گرفتن رتبه نقدشوندگی و بازدهی که شرکت در طول سنوات قبل داشته، می تواند ملاک عمل جدی قرار گیرد.


  {play}media/sound/4-1-6_www.guilanfx.com.mp3{/play}

- رتبه نقدشوندگی:
رتبه نقدشوندگی در حقیقت نشان دهنده تمایل بازار به خرید یک سهم می باشد. شرکت هایی که دارای رتبه نقدشوندگی پایین هستند به نحوی این مطلب را به نمایش می گذارند که اگرچه برای خرید این سهم باید انتظار کشید، اما برای فروش آن نیاز به انتظار نیست و به حد کفایت تقاضا برای ان وجود دارد، به تعبیر کلی می توان رتبه نقدشوندگی را مطلوبیت بازار برای یک سهم نامدی و این رتبه نشان دهنده سیالیت و جاری بودن یک سهم خواهد بود.
روشن است که هیچ سرمایه گذاری هرگز تمایل ندارد، در سهامی سرمایه گذاری کند که فاقد قابلیت نقدشوندگی سریع باشد تا در صورت نیاز به وجه نقد و یا امکان تبدیل آن به سهمی دیگر زمان را از دست بدهد.


{play}media/sound/4-1-7_www.guilanfx.com.mp3{/play}

- بازده گذشته:
بازده در واقع مجموعه عایدیهای یک سهم در یک دوره زمانی است و از اجزاء زیر تشکیل یافته است:
الف- سود پرداختی به هر سهم
ب- مزایای سهام جایزه
پ- مزایای حق تقدم
ت- مابه التفاوت قیمت روز با قیمت پایه


{play}media/sound/4-1-8_www.guilanfx.com.mp3{/play}

- نسبت سهامداران:
در این بخش قصد داریم تا منافع ترکیب سهامداران را مورد بررسی قرار دهیم. طبعاً هر شرکتی دارای ترکیبی از طیف های مختلف سهامداران می باشد. ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نسبت های مختلفی از مالکیت یک شرکت می باشند. توجه کنید در شرکت های سهامی، هر سهم می تواند دارای یک حق رأی باشد و این حق رأی زمانی اهمیت خود را نشان خواهد داد که تصمیماتی اساسی و بنیادی در پیش باشد، همانند تعیین هیئت مدیره، مدیرعامل، تغییر اساسنامه، افزایش سرمایه، تقسیم سود و ... بنابراین می بینیم که تمام موارد از اهمیت فوق العاده ای برای سهامداران جزء در پی خواهد داشت. طبعاً تأیید خواهید نمود که حضور یک تیم قوی سهامداران می تواند آینده یک شرکت را تضمین نماید.


 {play}media/sound/4-1-9_www.guilanfx.com.mp3{/play}

- بررسی های مالی:
هدف اصلی از تشکیل یک واحد تجاری کسب سود و منافع مورد انتظار می باشد که تأمین کننده خواسته های موسسین و سهامداران آن خواهد بود. بسیاری از عملکردهای شرکت دارای بازتابی مالی است که این بازتاب در قالب صورت های مالی اساسی و یادداشتهای ضمیمه آن منعکس می گردد و معمولاً گروهی از حسابداران با تجربه و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب تشکل های حسابرسی نسبت به صحت عملکرد و انطباق آن با استاندارها و مصوبات قانونی و عدم وجود انحرافات مؤثر که در راستای تأمین منافع سهامداران و شفاف سازی عملکرد شرکت ها انجام می گردد اظهار نظر خواهند نمود و از همه مهم تر اینکه نسبت های مالی ظرایفی است که در آن قدرت های نهفته یک شرکت را می توان جستجو نمود. اما مسلماً در خصوص بررسی های مالی نیاز به یک سری پیش زمینه های اولیه برای سهامداران به وضوح احساس می شود که در همین راستا سعی خواهیم نمود تا به زبانی ساده نسبت به تحلیل این نسبت ها و قبل از آن اقلام با اهمیت صورت های مالی ملاحظاتی را تقدیم نماییم.


{play}media/sound/4-1-10_www.guilanfx.com.mp3{/play}

- صورت های مالی اساسی:
صورت های مالی اساسی متشکل از ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، صورت گردش وجوه و یادداشت های ضمیمه می باشد که عموماً قبل از تصویب، توسط مجمع عمومی شرکت ها، توسط موسسات حسابرسی در جهت انطباق با استانداردهای حسابداری، اساسنامه و همچنین قانون تجارت مورد ارزیابی قرار گرفته که اظهار نظر حسابرس به عنوان یکی از ملحقات اساسی و با اهمیت صورت های مالی برای استفاده کنندگان آن تلقی می گردد. (در این فصل ، بخش های مختلف صورت-های مالی را تجزیه و تحلیل خواهیم نمود)