فصل ششم -تحلیل ها و تاکتیک های سرمایه گذاری - بخش دوم - تحلیل بنیادی

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

تحلیل بنیادی
در بازار سرمایه، افرادی استفاده کننده از روش تحلیل بنیادی را بنیادگرا و اشخاص استفاده کننده از روش تحلیل تکنیکی را تکنسین و یا چارتیست می نامند.
در بازار اکثر بنیادگراها و چارتیست ها هر کدام به روش خود تعصب می ورزند و تحلیل های یکدیگر را قبول ندارند. ولی چنانچه شما می خواهید به دور از تعصبات بی فایده و تنها با دید و تحلیل علمی به پیش بروید در شرایط و زمان های مقتضی از هر دو روش استفاده نمایید.

اصول بنیادی در تحلیل سهام
در تحلیل بنیادی، تمام عوامل مؤثر در اقتصاد، از جمله تولید، توزیع، عرضه، تقاضا و در نهایت مصرف با توجه به گردش سرمایه و سیاست های پولی مبتنی بر داده های مالی، مورد توجه قرار می گیرد. بنیادگراها برای تحلیل موفق سهام باید پارامترهای زیر را در نظر بگیرند:

+ عایدی هر سهم (EPS) در دوره جاری و مقایسه آن با عایدی هر سهم در دوره مشابه سال قبل.
+ EPS سالیانه سهام و مقایسه با EPS سال قبل.
+ گروه صنعتی که سهام متعلق به آن است، محصولات جدید، تغییرات گروه، مدیریت شرکت صاحب سهم.
+ عرضه و تقاضای سهام.
+ پیشرو (Leader) یا دنباله رو (Lagger) بودن سهام. (بعضی از سهم ها در گروه خود پیشرو هستند و دیگر سهم ها از حرکت آنها پیروی می کنند. در حالی که برخی از سهم ها دبناله رو دیگران هستند.)
+ مالکیت سهم (چه اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحبان اصلی سهم هستند.)
+ جهت بازا و شاخص یابی.
+ تحلیل صورتهای مالی شرکت.
+ بررسی و مورد توجه قرار دادن شرکت، چند شرکت زیرمجموعه خود دارد.
+ تعیین و بررسی میزان درصد بازاری که شرکت در گروه خود در اختیار دارد.
+ بررسی صادرات شرکت و آیا این شرکت پتانسیل صادرات را دارد و با توجه به چه دلایلی.


 

چنانچه بخواهیم تعریفی از تحلیل بنیادی ارائه دهیم به این صورت خواهد بود:
تحلیل بنیادی عبارت است از مطالعه و بررسی شرایط اقتصاد ملی، صنعت و وضعیت شرکت. هدف اصلی از این تحلیل ها، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش ذاتی) شرکت ها است. تحلیل بنیادی معمولاً بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورتهای مالی شرکت تمرکز می نماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام به درستی ارزشیابی شده است یا نه؟
بخش قابل ملاحضه ای از اطلاعات بنیادی، بر اطلاعات و آمار اقتصاد ملی، صنعت و شرکت تمرکز دارد رویه معمول در تحلیل شرکت، در برگیرنده چهار مرحله اساسی است:
+ تعیین وضعیت کلی اقتصاد کشور.
+ تعیین وضعیت صنعت.
+ تعیین وضعیت شرکت.
+ تعیین ارزش سهام شرکت.

تجزیه و تحلیل اقتصاد
اولین مرحله از تحلیل بنیادی، بررسی کلی اقتصاد است تا مشخص کنیم که آیا شرایط کلی برای بازار سهام مناسب است یا نه؟ آیا تورم مؤثر است؟ نرخ های بهره در حال افزایش است یا کاهش؟ آیا مصرف کنندگان کالاها را مصرف می کنند؟ تراز تجاری مطلوب است؟ اینها تنها بخشی از سوالاتی است که تحلیل گر بنیادی برای تعیین کردن تأثیرات شرایط اقتصادی بر بازار سهام با آنها مواجه است.

تجزیه و تحلیل صنعت
وضعیت صنعتی که شرکت در آن قرار دارد، تأثیر قابل توجهی بر نحوه فعالیت شرکت دارد. اکر وضعیت صنعت مطلوب نباشد، سهام موجود در این صنعت نیز نمی تواند بازده مناسبی داشته باشد. معمولاً بنیادگراها پنج صنعت اصلی که روند رشد بالایی دارند و ارزش کل آن درصد بالایی از راه معاملات در برمی گیرد را در نهایت انتخاب می کنند. سهام وضعیت در صنعت قوی بهتر از سهام قوی در صنعت ضعیف است.

تجزیه و تحلیل شرکت
بعد از تعیین وضعیت اقتصاد و صنعتف خود شرکت نیز باید تجزیه و تحلیل شود تا از سلامت مالی آن اطمینان حاصل گردد. تحلیل شرکت معمولاً از طریق بررسی صورتهای مالی شرکت انجام می شود. از روی این صورتها می توان نسبتهای مالی سودمندی را محاسبه نمود. در اینجا فقط نسبتهای مالی را نام می بریم و شما می توانید توضیح کامل این نسبتها را در بخش نسبت های مالی مطالعه کنید:
+ نسبتهای نقدینگی.
+ نسبتهای فعالیت.
+ نسبتهای سودآوری.
+ نسبتهای بازار.
+ نسبتهای ساختار سرمایه.
هنگام تحلیل نسبتهای مالی شرکت، نتایج حاصل از این تحلیل باید با نتایج سایر شرکت های موجود در آن صنعت مقایسه شود تا عملکرد شرکت، شفاف تر و روشن تر گردد.
چنانچه بخواهید بصورت سیستماتیک به مسئله نگاه کنید باید برای تحلیل بنیادی، عوامل خرد و کلان زیر را مورد بررسی قرار دهید:

عوامل خرد از قبیل:
- سود هر سهم.
- فروش شرکت.
- هزینه های شرکت.
- مدیریت شرکت.
- قیمت سهم.
و عوامل بسیار زیاد دیگر که باید مورد تحلیل قرار دهید.

عوامل کلان از قبیل:
- وضعیت اقتصاد کشور و جهان.
- وضعیت سیاسی کشور و منطقه و جهان.
- تغییرات مقررات و قوانین مختلف مانند تغییر نرخ بهره بانکی.
- تغییرات قیمت ها مانند ارز و نفت.
- تغییرات مهم داخلی مانند تغییر یک وزیر و یا مسئول اقتصادی.
- سیاست های پولی و ارزی.
و عوامل بسیار زیاد دیگر که می توانید با در نظر گرفتن قدرت اطلاعات و تحلیل خود مورد توجه قرار دهد.
اما مسئله بسیار اساسی این است که شما هنگام خرید سهام، باید بدانید که صنعت مربوطه چند درصد فعالیت و سهام بازار را از آن خود نموده است و چه رتبه ای را در این بازار دارا می باشد.