فصل ششم -تحلیل ها و تاکتیک های سرمایه گذاری - بخش اول - اطلاعات درونی

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

اطلاعات درونی
اطلاعات درونی، اطلاعات منتشر نشده ای است که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اوراق بهادار یا ناشران آن دارد و در صورت اعلام:
الف- بر تصمیمات سرمایه گذاری دارندگان اوارق بهادار تأثیر می گذارد.
ب- بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می گذارد.
افرادی که با چنین اطلاعاتی در بازار سهام دست به معامله می زنند اصطلاحاً درونی ها خوانده می شوند و عملی که بدان مبادرت می کنند داد و ستد بر مبنای اطلاعات درونی است. این عمل در اغلب بورس های اوراق بهادار جهان منع شده است. بدین ترتیب، اطلاعات درونی به اطلاعاتی اطلاق می شود که انتشار عام پیدا نکرده است و در صورت اعلام عمومی می تواند بر قیمت اوراق بهادار تأثیر مهمی بگذارد.
براساس این تعریف، اطلاعات درونی تنها تحت شرایط ذیل می تواند وجود داشته باشد:


1- عموم افراد باید از آن مطلع نباشند، به عبارت دیگر نباید هنوز منتشر شده باشند.
2- باید ماهیت و سرشت خاصی داشته باشند. یک شایعه صرف را نمی توان اطلاعات درونی تلقی کرد.
3- باید مربوط به یک یا چند اوراق بهادار یا ناشران آن باشد. بدین ترتیب، شامل اطلاعاتی است که مربوط به یک ناشر اوراق بهادار است که یا درون آن شکل گرفته (مانند افزایش سود) و یا خارج از آن (مانند ادغام چند شرکت و یا خرید سهام یک شرکت از سوی شرکت دیگر). یا اطلاعاتی بیرون از شرکت که می تواند بر قیمت سهام آن تأثیرگذار باشد (مانند اعلام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی).
4- آخرین شرط آن است که اطلاعات باید تأثیری عینی بر قیمت اوراق بهادار مورد بحث داشته باشد. هر اطلاعاتی که در دسترس مردم نباشد حتماً اطلاعات درونی محسوب نمی شود.

افراد درونی یعنی آنان که به اطلاعات درونی شرکت ها دسترسی دارند به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: درونی های اولیه و درونی های ثانویه
- درونی های اولیه کسانی هستند که به سبب حرفه شان یا رابطه شغلی با شرکت به اطلاعات منتشر نشده دست اول دسترسی دارند. اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد شرکت ها، مهم ترین افرادی هستند که در گروه درونی-های اولیه جای می گیرند. این افراد می توانند به سبب همین اطلاعاتی که دارند مبادرت به خرید و فروش مستقیم سهام یا خرید و فروش از طریق شخص ثالث بکنند.

- درونی های ثانویه، افرادی هستند که به سبب شغل یا حرفه شان به اطلاعات درونی شرکت ها دسترسی دارند. حسابرسان شرکت ها و کارکنان بورس از زمره این گروه محسوب می شوند. می توان نتیجه گرفت تکیه گاه اصلی تجزیه و تحلیل بر اطلاعات می باشد. سهامداری می تواند با اطمینان بیشتری به سودآوری سهام خود امیدوار باشد که اولاً از تجیزیه و تحلیل بهره کافی برده باشد و ثانیاً تجزیه و تحلیلش بر مبنای اطلاعات مختلف و متنوع مؤثر در بورس و بازار باشد.