فصل سوم-تحلیل بنیادی

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

در بازار تبادل ارز بین الملل دو روش برای تصمیم گیری و معامله وجود دارد: تحلیل بنیادی (fundamental) و تحلیل تکنیکی.
تحلیل تکنیکی: این روش با استفاده از ابزار مختلف، روی الگوی حرکتی قیمت در گذشته مطالعه می کند تا با استفاده از آن تغییرات قیمت پیش رو را پیش بینی کند.
تحلیل بنیادی: این روش روی عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ای که روی عرضه و تقاضای ارز تاثیر می گذارند، مطالعه می کند و از همین اطلاعات برای پیش بینی تحرکات بازار استفاده می کند.

کدام یک از این دو روش، روش برتر است؟
بحث بر سر اینکه کدام یک از این دو، روش برتر است همچنان ادامه دارد. در حقیقت پاسخ روشن و قطعی برای این سوال وجود ندارد. اما به نظر می رسد پاسخ این سوال درون خود ما نهفته است؛ به این معنا که باید ببینیم کدام روش برای ما و موقعیت تجاری ما مناسب تر است.
اگر می خواهید سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته باشید ، احتمالاً تحلیل تکنیکی برای شما مناسب تر است؛ زیرا این روش روی الگوی حرکتی قیمت تمرکز می کند. از سوی دیگر، عواملی که تحلیل بنیادی روی آنها تمرکز دارد طی دوره طولانی تری روی نمودار ظاهر می شوند؛ پس بهتر است برای سرمایه گذاری های بلندمدت از این روش استفاده شود.
امروزه، بسیاری از تریدرها از هر دو این روش ها استفاده می کنند و به این ترتیب در هر موقعیتی می توانند تصمیم درست و جامعی بگیرند.
در این فصل با تحلیل بنیادی آشنا خواهید شد.
این فصل، شامل بخش های زیر است:

بخش اول: چه چیزی موجب تحرکات بازار ارز می شود؟ : در این بخش به شما می گوییم که چه چیزی موجب نوسان قیمت جفت های ارزی می شود و با چند تئوری که نحوه قیمت گذاری ارزها را توضیح می دهد، آشنا خواهید شد.
بخش دوم: فاکتورهای موثر بنیادی به تفکیک کشور : در این فصل لیستی از بیانیه ها و گزارش های خبری هر کشور (کشورهای ارزهای اصلی)، دلیل اهمیت آنها برای بازار و تاثیرات آنها روی ارزها را مطالعه خواهید کرد.
بخش سوم: سایر شاخص های اقتصادی : در این بخش با شاخص های اقتصادی که در شرایط خاصی روی بازار تاثیر مهمی می گذارند، آشنا خواهید شد.
بخش چهارم: سایر عوامل بنیادی تاثیرگذار روی بازار ارز : در این بخش نقش عوامل سیاسی و اجتماعی و سیاستمداران در بازار ارز بین الملل توضیح داده می شود.
بخش پنجم: طلا و نفت و رابطه آنها با بازار ارز بین الملل : اینکه بدانید این کالاها چگونه روی بازار تاثیر می گذارند، در اتخاذ تصمیم های درست به شما کمک خواهد کرد.
بخش ششم: روش های معمول مورد استفاده در تحلیل بنیادی : در این بخش با روش هایی که تریدرهای فاندامنتال برای تجارت از آن استفاده می کنند، آشنا می شوید.
بخش هفتم: نگاهی به تحلیل بنیادی یا فاندامنتال:در این بخش نقد مختصری روی تحلیل بنیادی انجام داده ایم و خطرات آن را به شما یادآوری می کنیم.
بخش هشتم: خلاصه فصل و پاسخ سوالات