فصل دوم-مفاهیم پایه در معاملات - بخش دوم: مظنه مستقیم/غیر مستقیم و ارز پایه/متغیر در جفت ارزی

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

مظنه مستقیم و غیر مستقیم

نرخ ارز داخلی در مقایسه با ارزهای دیگر (اغلب دلار آمریکا) با دو روش مستقیم و غیر مستقیم محاسبه می شود.
روش مستقیم: میزان مورد نیاز از ارز داخلی برای خریدن یک واحد یکی از ارزهای اصلی (اغلب دلار امریکا)
روش غیرمستقیم: مقدار ارز داخلی دریافتی هنگام فروش یک واحد یکی از ارزهای اصلی.

فرض کنید که ارز داخلی شما یورو است، بدین ترتیب تعیین نرخ یورو در مقابل دلار امریکا به شکل زیر خواهد بود:
روش مستقیم: USD/EUR - چند یورو برای خرید یک دلار لازم است.
روش غیرمستقیم: EUR/USD – چند دلار برای خرید یک یورو لازم است.

 به بیان ساده تر، اغلب اوقات دلار آمریکا به عنوان ارز خارجی مقابل در نظر گرفته می شود. پس می توان هفت ارز اصلی را بر حسب نحوه محاسبه نرخ به دو دسته تقسیم کرد:

ارزهای مستقیم
- USD/JPY
-   USD/CAD
-  USD/CHF

ارزهای غیرمستقیم
- EUR/USD
- GBP/USD
- AUD/USD

همانطور که در بالا می بینید، کشورهای ژاپن، کانادا و سوئیس برای محاسبه نرخ ارز از روش مستقیم و کشورهای منطقه یورو، انگلستان و استرالیا از روش غیرمستقیم استفاده می کنند.

ارز پایه و متغیر در جفت ارزی
ارز اول در جفت ارزی را ارز پایه می نامیم. ارز دوم هم ارز متغیر یا دومین ارز نام دارد. این نکته را به یاد داشته باشید که نرخ یک جفت ارزی همیشه آن میزان از ارز متغیر است که برای خرید یک واحد از ارز اول مورد نیاز است. به مثال زیر توجه کنید:

EUR/USD = ارز پایه (یورو)/ ارز متغیر (دلار امریکا)
نرخ این جفت ارزی برابر است با مقدار دلاری که برای خرید یک واحد یورو مورد نیاز است. پس اگر نرخ جفت ارزی EUR/USD 1.2520 باشد،1.2520دلار برای خرید یک یورو لازم است. برای سایر جفت های ارزی هم به همین ترتیب است.
اگر نرخ USD/JPY 110.05 باشد، برای خرید یک دلار 110.05 ین لازم است.