فصل دوم-مفاهیم پایه در معاملات - بخش ششم : انواع سفارش

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

سفارشات

 روش های مختلفی برای ورود و خروج یک تاجر به بازار فارکس وجود دارد. بسته به استراتژی تجارت یک تاجر، روش ورود و خروج وی نیز به بازار متفاوت است.

 

سفارشات ورود

چندین راه برای ورود و خروج یک تاجر به بازار وجود دارد. در واقع برنامه ریزی یا استراتژی تجارت و سرمایه گذاری است که نحوه ورود و خروج از بازار را مشخص می کند.

 

انواع سفارشات ورود

سفارش در قیمت بازار (Market order ) - سفارشی است که بر مبنای آن کارگزار یک جفت ارزی را با نرخ بازار برای شما می خرد یا می فروشد. مثلاً اگر نرخ EUR/USD 41/1.2538 باشد، با این نوع سفارش پوزیشن لانگ (buy) با نرخ 1.2541 و پوزیشن شورت با نرخ 1.2538 صورت می گیرد.

سفارش محدود (Limit order) - این نوع سفارش به شما این امکان را می دهد که با نرخی کمتر از نرخ جاری (در پوزیشن لانگ) یا با نرخی بیشتر از نرخ جاری (در پوزیشن شورت) وارد بازار شوید. این نوع ورود به بازار معمولاً برای پیاده کردن استراتژی دامنه محدود (range bound) و یا تاجرانی که از استراتژی بازگشت (retracement) استفاده می کنند، کاربرد دارد.

استراتژی دامنه محدود (range bound) یعنی خرید پایین تر و فروش بالاتر از یک کانال قیمت خاص باشد.

استراتژی بازگشت (retracement) یعنی تاجر پیش از ورود به بازار منتظر کاهش قیمت (در پوزیشن های لانگ) یا افزایش قیمت (در پوزیشن های شورت) بماند. البته این تغییرات موقتی هستند و در روند کلی تاثیر ندارند.

سفارش ورود توقفی (Stop entry order) – با این نوع سفارش، هنگام خرید با نرخی بالاتر از نرخ جاری و هنگام فروش با نرخی کمتر از نرخ جاری وارد بازار خواهید شد. سفارش توقفی معمولاً در استراتژی مرزشکنی (breakout) به کار می رود.

استراتژی مرزشکنی (breakout) یعنی تاجر پیش از ورود به بازار منتظر شکستن یک مرز (یا سطح مهم) یا رسیدن نرخ به سطح جدید (بالا یا پایین) بماند.

سفارشات خروج

سفارش محدود – این نوع سفارش مشخص می کند که خروج از بازار یا پوزیشن با چه نرخی باید صورت بگیرد تا معامله با سود همراه باشد. در پوزیشن های لانگ، سفارش محدود وقتی داده می شود که نرخ جاری بالاتر از نرخ زمان ورود به پوزیشن باشد. در پوزیشن های شورت هم، سفارش محدود وقتی داده می شود که نرخ جاری پایین تر از نرخ زمان ورود به پوزیشن باشد.

سفارش توقفی یا دستور توقف ضرر – این نوع سفارش، حداکثر ضرری که تاجر حاضر است در یک معامله متحمل شود را بر حسب پیپ مشخص می کند. سفارش توقف پوزیشن های لانگ وقتی داده می شود که نرخ جاری زیر نرخ ورود به پوزیشن باشد. در پوزیشن های شورت این سفارش وقتی داده می شود که نرخ جاری بالای نرخ ورود به پوزیشن باشد.


 (Good till cancelled) GTC  مدت زمان سفارشات

این نوع سفارش تا زمانی که تاجر آن را لغو نکند یا تغییرات بازار باعث ابطال آن نشود، فعال می ماند.

(Good till N) GTN

برخی از کارگزاران این امکان را به افراد می دهند که مدت زمانی که می خواهند یک پوزیشن فعال بماند را مشخص کنند. این نوع سفارشات تا پایان دوره زمانی مشخص شده فعال می مانند؛ مگر اینکه تغییرات بازار منجر به ابطال آن شود.در عبارت بالا، N برابر یک دوره زمانی مشخص مثل 1 ساعت، 1 روز، 1 هفته و غیره است.

(Order cancels the other) OCO

این سفارش ترکیبی از دو سفارش توقفی و/یا محدود است. به این ترتیب که یکی از سفارشات زیر نرخ بازار و دیگری بالای نرخ بازار قرار قرار می گیرند (فرقی نمی کند خرید باشد یا فروش). وقتی شرایط بازار طوری باشد که یکی از سفارشات انجام گیرد، سفارش دیگر لغو خواهد شد.