احساسات، دشمن معاملات

یک مثل سامورایی می گوید "به صورت منطقی برنامه ریزی کنید و با احساس به سوی دشمن حمله کنید." اگر شما این مثل را در معاملات خود بکار ببرید مطمئنا نتیجه خوبی نخواهید گرفت.
بهتر است این جمله را به این ترتیب اصلاح کنیم.
"به صورت منطقی برنامه ریزی کنید و بدون احساسات وارد بازار شوید."
بسیاری از روانشناسان عقیده دارند الگوی رفتار انسان برای بازار های مالی مناسب نمی باشد. واکنشهای انسانی به برد و باخت باعث خواهد شد که افراد در زمان نامناسب، تصمیم اشتباهی را در بازار داشته باشند.
 

برای روشن تر شدن بیشتر مطلب به این موارد توجه کنید:
 

رفتار طبیعی انسانی در این شرایط شما را وادار می سازد تا صبر کنید تا شاید بازار به نفع شما تغییر جهت دهد. اگر بازار همچنان خلاف شما حرکت کرد، باز هم شما امیدوارید حداقل به نقطه سر به سر برسید تا از بازار خارج شوید.اگر همچنان بازار خلاف شماادامه داد، امیدوارید بازار باز گردد تا شما با یک ضرر کوچک از بازار خارج شوید.بازار همچنان خلاف شما حرکت می کند ولی شما تمایل به خروج از بازار ندارید، چرا که از نظر روانی قبول ضرر بسیار دردناک می باشد.
 

پس شما درد را به تعویق می اندازید و ضرر بیشتری را متقبل می شوید. اگر شما در بازارهای بدون لوریج معامله کنید ممکن است این مساله را به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت توجیه کنید.
اما اگر در بازارهای با لوریج معامله می کنید درد سر به مراتب بزرگ تر خواهد بود. به این شرایط "اجازه دادن به بزرگ شدن ضرر می گویند."
 

روند صعودی بازار متوقف می شود و کمی خلاف شما حرکت می کند شما تصور می کنید این یک برگشت موقتی است و رسانه ها نیز این تصور را در شما تقویت می کند.
شما مدتی دیگر نیز صبر می کنید اما بازار همچنان خلاف شما حرکت می کند و حالا تحلیل های رسانه ها کم کم حالت نزولی را نشان می دهد.
 

کجای کار ایراد دارد ؟

الف) طمع: شما به پولی که می توانستید داشته باشید فکر می کنید و دوباره هیجان زده، درست جائیکه بازار به سقف خود رسیده است، به بازار باز می گردید.

ب) شما پولی را که فکرمی کردید باید به دست آوردید هزینه اشتباهتان می کنید.

ج) شما به حرف رسانه ها توجه می کنید. همیشه به این مساله توجه داشته باشید که رسانه ها پیش بینی کننده بازار نیستند آنها دنباله رو بازار هستند. آنها بعد از اینکه همه چیز به اتمام رسید گزارش می کند که چه اتفاقی در بازار افتاده است.

د) شما با توجه به احساس خود از معامله اولیه خارج شدید، نه بر اساس منطق.

نکته اساسی که در اینجا وجود دارد این است که بسیاری از معامله گران به دنبال یافتن حقایق و واقعیت بازار نیستند بلکه به این امید هستند که بازار همراه آنها باشد.
 

اینجا بهتر است چند قاعده قدیمی را تکرار کنیم:

اگر تردید دارید هرگز معامله نکنید.
اگر روی یک معامله زیان دیده چیزی غیر از امید ندارید، از آن معامله خارج شوید.
هرگز به دنبال کسی نگردید تا به شما بگوید معامله شما یک معامله درست است و بازار به زودی به سود شما تغییر خواهد کرد. به دنبال کسی بگردید که به شما حقایق را بگوید و آنرا به شما ثابت کند.
با حقایق رو به رو شوید، دیدگاه خود را تغییردهید، معاملات خود را تغییر دهید و همیشه همراه با روند بازار شرایط را تغییر دهید تا بتوانید سود کنید.

بیم و امید
 

مردم عادی زمانی که امید دارند یک معامله سود آور است وارد آن می شوند. این خطرناک ترین کاری است که می توانید انجام دهید. هرگز بر اساس امید معامله نکنید. بازار را بصورت علمی بررسی کنید و سپس وارد یک معامله شوید.
 

علل بسیاری از زیانها ترس می باشد. اکثر افراد زمانیکه به سود می رسند از ترس برگشت قیمت از بازار خارج می شوند اما زمانی که به سمت ضرر می روند، صبر می کنند تا بازار به سمت آنها حرکت کند. زمانی که بازار بیشتر برخلاف آنها حرکت می کند از ترس از دست دادن سرمایه از بازار خارج می شوند و ممکن است از آنجا بازار شروع به تغییر جهت کند.
اگر شما حقایق بازار را بدانید شما بر اساس بیم یا امید معامله نخواهید کرد بلکه بر اساس قواعد علمی و اصولی وارد بازار می شوید.
فراموش نکنید که همیشه با روند همراه حرکت کنید و نسبت به چیزی که فکر می کنید بی تفاوت باشید.
 

بسیاری از افراد چنین سوالاتی می پرسند که چند روز پیش نسبت به یک Item دیدگاه صعودی داشتید ولی چرا امروز از نزولی بودن آن صحبت می کنید".
جواب این افراد این است که "یک فرد عاقل همیشه دیدگاه خود را با توجه به شرایط اصلاح می کند اما یک انسان نادان هرگز چنین کاری نمی کند."
اگر برای سود کردن وارد بازار می شوید همیشه آمادگی داشته باشید تا جهت خود را هر زمان که نیاز بود تغییر دهید.

1 - تصور کنید شما یک پوزیشن خرید دارید و به سرعت این معامله به سود می رسد. این باعث رضایت شما می شود و ترس از اینکه ممکن بود شما ضرر کنید از بین می رود. این رضایت سریع باعث می شود، شما معامله خود را با سود پایین ببندید.

2 - شرایط معکوس وضعیتی است که شما یک معامله خرید دارید و بازار بر خلاف شما حرکت می کند.

3 - حالا بیایید به حالت اول باز گردیم شما به سرعت سود کوچک خود را می گیرد و احساس رضایت می کنید. در این حالت شما از فشار عصبی نیز خلاص می گردید. اما بعد از آن شما مشاهده می کنید، بازار به صعود خود ادامه می دهد. در این حال شما با خود می اندیشدید که چه سودی می توانستید بکنید. در این حال شما تصمیم می گیرید مجدا به بازار وارد شوید.